INIS Plzeň

TANEČNÍ KURZY

Neváhejte a přijďte se podívat na kurzy irského tance! Nebojte se přijít si nezávazně vyzkoušet nebo se podívat na jednu hodinu tance, určitě nebudete litovat :-)
Kurzy sólového tance probíhají v Plzni pod záštitou pražské školy InSpiral Dance Company Terezy Bernardové a Andreje Mikulky. V tomto školním roce trénujeme každý týden na Církevním gymnáziu na Mikulášském náměstí v Plzni ve čtvrtek od 17:30 do 19:30 (začátečníci i pokročilí).

INSPIRAL DANCE COMPANY

InSpiral Dance Company nabízí pravidelné lekce irských tanců v Praze a v Mostě a pravidelné soutěžní workshophy v Brně, v Německu a ve Finsku. Dále prezentují irský tanec v jeho různých podobách na akcích všecho druhu, sami pořádají společenské taneční akce a workshopy a letní školy pro širokou veřejnost.
Cílem výuky je vést tanečníky ke správnému provedení a pochopení tradičního i moderního repertoáru a zároveň prohloubit osobitý projev každého tanečníka. V lekcích je kladen důraz na hudební vnímání a rytmiku. Tanečníci jsou vedeni k samostatné i kolektivní práci.
Tanečníci v každém věku mají možnost své získané znalosti využít a dále si rozšířit vlastní obzor na společenských akcích pořádaných v ČR i v zahraničí. Díky domácímu lektorovi s titulem T.C.R.G. (akreditovaný učitel irských tanců u největší organizace irských tanců na světě - An Coimisiún le Rincí Gaelacha) se mohou registrovaní tanečníci inSpiral Dance Company účastnit místních i mezinárodních soutěží a šampionátů v irských tancích.